Over het platform kinderoefentherapie

Het platform kinderoefentherapie is onderdeel van de beroepsvereniging 'Vereniging voor Oefentherapie Cesar/Mensendieck’ (VvOCM).

Het platform kinderoefentherapie ondersteunt en stimuleert kinderoefentherapeuten bij het leveren van doelmatige, transparante en efficiënte zorg.

Word kinderoefentherapeut

Er zijn verschillende routes binnen het Begeleidingstraject Tot Kinderoefentherapeut (BTK) om officieel kinderoefentherapeut te worden.