Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen de oefentherapie Cesar en Mensendieck. Een kinderoefentherapeut behandelt kinderen met motorische problemen wanneer deze een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren.

Bij jonge kinderen is dit bijvoorbeeld niet komen tot omrollen, kruipen en lopen. Bij basisschoolkinderen is dit bijvoorbeeld onvoldoende meekomen met buiten spelen, de gymles of de zwemles. Ook kunnen er problemen zijn met specifieke vaardigheden zoals schrijven, knutselen of aan- en uitkleden.

De kinderoefentherapeut start met een motorisch onderzoek om het motorisch functioneren in kaart te brengen. Aan de hand van het onderzoek wordt een behandelplan opgesteld. Na overleg met de ouders start de behandeling. Tijdens de behandeling staat, naast het leren van nieuwe vaardigheden, plezier in bewegen op de voorgrond. Hierbij is veel aandacht voor de belevingswereld van het kind.