Ga direct naar | Wat is kinderoefentherapie? | Wanneer naar de kinderoefentherapeut | Het motorisch onderzoek |


Wat is kinderoefentherapie?

Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen de oefentherapie Cesar en Mensendieck. Een kinderoefentherapeut behandelt kinderen met motorische problemen wanneer deze een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren.

Wanneer naar de kinderoefentherapeut

Hieronder leest u de meest voorkomende hulpvragen per leeftijdscategorie.

Behandeling in de leeftijd 0-4 jaar, van baby tot peuter

 • het achterblijven in de ontwikkeling van het rollen, zitten, kruipen, staan, lopen;
 • niet soepel bewegen;
 • weinig initiatief nemen of weinig onderzoekend zijn;
bekijk minder indicatiesBekijk meer indicaties

 • een asymmetrische houding (voorkeurshouding);
 • een scheef of afgeplat hoofdje;
 • een hoge spierspanning (dit gaat vaak gepaard met overstrekken en huilen);
 • een lage spierspanning (een kind voelt dan te slap aan en neemt weinig eigen initiatief in bewegen);
 • angstig en onrustig zijn;
 • veel vallen;
 • zich niet goed opvangen bij vallen

Het onderzoek kan aan huis of in de praktijk van de kinderoefentherapeut plaatsvinden. Bij de behandeling van baby’s en peuters staat de advisering naar ouders en het spelenderwijs leren centraal.

Zoek voor meer informatie of aanmelden via de praktijkenzoeker een praktijk bij u in de buurt en neem contact op.

Behandeling 4-12 jaar, het basisschoolkind

 • Vaak struikelen of vallen
 • Moeite met leren fietsen
 • Niet goed kunnen rennen, springen, klimmen, hinkelen, ballen
bekijk minder indicatiesBekijk meer indicaties

 • Moeite met leren zwemmen of meekomen met sporten en spel
 • Opvallende onhandigheid, eventuele diagnoses DCD, dyspraxie
 • Houterig bewegen
 • Moeite met zelfredzaamheid zoals aankleden, drinken inschenken, eten met bestek, veters strikken
 • Problemen met knutselen
 • Problemen met leren schrijven

Zoek voor meer informatie of aanmelden via de praktijkenzoeker een praktijk bij u in de buurt en neem contact op.

Het motorische onderzoek

Na een aanmelding bij een kinderoefentherapeut vragen we aan het kind en de ouders met welke activiteiten het kind moeite heeft (de hulpvraag). Tijdens het motorisch onderzoek brengen we het motorisch functioneren van het kind in kaart. Hierbij maken we gebruik van een motorische test en vragenlijsten, en we observeren. Op basis van de hulpvraag en motorisch onderzoek stellen we, indien mogelijk samen met het kind en de ouders, behandeldoelen en een behandelplan op. Daarvan maken we een verslag dat we vervolgens bespreken met de ouders, zodat het ook voor hen duidelijk is op welke manier we aan de hulpvraag kunnen gaan werken.

Behandeling kinderoefentherapie

Het doel van de behandeling is het aanleren van motorische activiteiten zodat het kind mee kan doen met leeftijdsgenootjes. Het aanleren van motorische activiteiten gebeurt altijd spelenderwijs. Dit vergroot ook het plezier in bewegen van het kind. Ouders krijgen daarnaast speladviezen voor thuis.  Gedurende de behandelperiode wordt het motorisch functioneren regelmatig geëvalueerd.

Indien nodig zal een kinderoefentherapeut, na goedkeuring van ouders, contact opnemen met de (gym)leerkracht van het kind. Zo kunnen de geleerde vaardigheden eenvoudig in het dagelijks leven worden toegepast.

Vergoeding

Kinderen tot 18 jaar krijgen 18 behandelingen vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Dit kan eventueel aangevuld worden met vergoeding uit de aanvullende verzekering.

Op zoek naar een kinderoefentherapeut in de buurt? Gebruik de praktijkenzoeker