Ga direct naar | Onderzoek en Behandeling | Vergoeding


Verwijsindicaties kinderoefentherapie

0-4 jaar

Mogelijke verwijsindicaties voor deze leeftijdsgroep zijn:

 • Een trage of afwijkende grofmotorische ontwikkeling bij omrollen, kruipen en leren lopen
 • Een voorkeurshouding en/of schedeldeformatie
 • Angstig in bewegen en/of weinig exploratiegedrag
 • Een hoge of juist lage spierspanning
 • Vaak vallen
 • Problemen in de ontwikkeling van de fijne motoriek.

4-12 jaar

Mogelijke verwijsindicaties voor deze leeftijdsgroep zijn:

 • Een trage of afwijkende motorische ontwikkeling op het gebied van evenwicht, grofmotorische vaardigheid, balvaardigheid, fijnmotorische vaardigheid, oog/handcoördinatie, schrijven, lichaamsschema en/of ruimtelijke oriëntatie
 • Angstig in bewegen en/of weinig exploratiegedrag
 • Zwemdiploma halen lukt niet
 • Veel moeite met sportactiviteiten
 • Onvoldoende zelfredzaamheid met fietsen, aan- en uitkleden en eten met bestek

Onderzoek en behandeling

Het motorische onderzoek

Na een aanmelding bij een kinderoefentherapeut vragen we aan het kind en de ouders met welke activiteiten het kind moeite heeft (de hulpvraag). Tijdens het motorisch onderzoek brengen we het motorisch functioneren van het kind in kaart. Hierbij maken we gebruik van een motorische test en vragenlijsten, en we observeren. Op basis van de hulpvraag en motorisch onderzoek stelt de kinderoefentherapeut, indien mogelijk samen met het kind en de ouders, behandeldoelen en een behandelplan op. Daarvan maken we een verslag dat we vervolgens bespreken met de ouders, zodat het ook voor hen duidelijk is op welke manier we aan de hulpvraag kunnen gaan werken.

Behandeling kinderoefentherapie

Het doel van de behandeling is het aanleren van motorische activiteiten zodat het kind mee kan doen met leeftijdsgenootjes. Het aanleren van motorische activiteiten gebeurt altijd spelenderwijs. Dit vergroot ook het plezier in bewegen van het kind. Ouders krijgen daarnaast speladviezen om thuis te oefenen. Gedurende de behandelperiode wordt het motorisch functioneren regelmatig geëvalueerd.

Vergoeding

Kinderen tot 18 jaar krijgen 18 behandelingen vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Dit kan eventueel aangevuld worden met vergoeding uit de aanvullende verzekering.

Kinderoefentherapie is direct toegankelijk (DTO). Na aanmelding zal de kinderoefentherapeut een DTO-screening uitvoeren en de informatie hieruit, na goedkeuring van ouders, naar de huisarts sturen.

‘Wanneer kinderoefentherapie op school plaatsvindt, geldt het protocol ‘kinderoefentherapie op scholen’. Vanaf 1 januari 2024 is een verwijzing van de huisarts, kinderarts of jeugdarts alleen nodig bij een complex motorisch probleem (verwachting > 18 behandelingen).

Ook kunt u kinderen naar aanleiding van een consult verwijzen voor kinderoefentherapie. De meest voorkomende verwijsindicaties staan hieronder beschreven.

Op zoek naar een kinderoefentherapeut in de buurt? Gebruik dan onze praktijkenzoeker