Het platform kinderoefentherapie is onderdeel van de beroepsvereniging ‘Vereniging voor Oefentherapie Cesar/Mensendieck’ (VvOCM). Het platform kinderoefentherapie ondersteunt en stimuleert kinderoefentherapeuten bij het leveren van doelmatige, transparante en efficiënte zorg.

Het bestuur kunt u ook bereiken via bestuur@kinderoefentherapie.nl.

Het dagelijks bestuur van het platform kinderoefentherapie bestaat uit:

Janneke Jonker
Bestuurslid   |
Takenpakket:

  • Projectbegeleiding
  • Contactpersoon begeleide intervisie
 Detti Steeman
Bestuurslid  
Takenpakket:

  • Onderwijs
 Johannes Noordstar
Bestuurslid   |
Takenpakket:

  • Onderwijs
  • Wetenschap
 Monique Sassen
Bestuurslid  
Takenpakket:

  • Doelgroep 0-4 jaar
  • Projectbegeleiding
 Lars van Straaten
Penningmeester en administratie  |