Nieuwsbrief platform kinderoefentherapie

Beste,

Hierbij ontvang je de nieuwsbrief van september 2019, met daarin:*|MC:TOC|*
Heb je vragen of opmerkingen voor het bestuur? Mail ons dan op bestuur@kinderoefentherapie.nl.
Voor alle andere vragen kun je terecht bij info@kinderoefentherapie.nl. We helpen je graag verder.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van het platform kinderoefentherapie
Marianne Boot, Janneke Jonker, Monique Sassen, Johannes Noordstar en Detti Steeman

Uitnodiging ledenvergadering 9 november

De ledenvergadering vindt plaats op de Hogeschool Utrecht. We starten om 10 00 uur met een presentatie van het bestuur met alle belangrijke informatie en stemming beleidsplan. Als interessante extra zal Gerda Broekstra van “De Schrijfvriend” een lezing geven.

Op 9 november is het ook mogelijk om je individueel of als IOK op te geven voor een begeleide intervisie, deel 1,2 of 3. Deze start om 12 30 uur. Voor meer informatie en aanmelden klik hier.

Jouw mening telt!

In verband met het ontwikkelen van de nieuwe eis voor het Kwaliteitsregister Paramedici voor het termijn 2020-2025 hebben we jullie input nodig.

Graag willen we jullie ervaringen weten over de eis van 2015-2020 en jullie mening over onze plannen voor de nieuw op te maken eisen.

We willen jullie vragen om allemaal de moeite te nemen om de digitale enquête in te vullen. Je ontvangt voor deze enquête persoonlijk een uitnodiging voor deelname vanaf half september in je mailbox.

VST in Intramed

Vanuit Intramed is de vraag gekomen om te invetariseren hoeveel kinderoefentherapeuten de VST graag in Intramed willen zien.

Mocht jij graag de VST in Intramed willen zien. Klik dan op deze link.

Richtlijn DCD

Eindelijk is het zover!
De Nederlandse richtlijn voor diagnostiek en behandeling van kinderen, adolescenten en volwassenen met Developmental Coordination Disorder (DCD) is online beschikbaar.

Boek: aan de slag met handschriftontwikkeling

Voor de vakantie is het boek “aan de slag met handschriftontwikkeling” verschenen. Aan de slag met handschriftonderwijs is een praktisch boek over het belang van leren schrijven met de hand. Het boek geeft inzicht in wetenschappelijk onderzochte feiten die het belang van schrijven onderbouwen. Het staat vol met praktische tips over hoe het leren schrijven kan worden bevorderd, geeft oefeningen voor individueel en klassikaal handschriftonderwijs en biedt oplossingen voor kinderen die ondersteuning nodig hebben bij het leren schrijven.

Het boek is in eerste instantie geschreven voor leerkrachten in het basisonderwijs, maar zeker ook een aanrader voor kinderoefentherapeuten. Johannes Noordstar heeft ook twee hoofdstukken in het boek geschreven.

Voorbereidende Schrijven Toets: Normscores

De normscores van de VST zijn berekend! Bij 325 kinderen in groep 2 en groep 3 is het afgelopen jaar door negen studenten Oefentherapie Cesar, vier studenten Oefentherapie Mensendieck en tien kinderoefentherapeuten (i.o.) de VST afgenomen.

Op basis van deze gegevens zijn vervolgens onderstaande normscores berekend. In het tijdschrift “Beweegreden” van september 2019 verschijnt het bijbehorende artikel met extra informatie. We wilden jullie deze normscores alleen niet langer onthouden!

Normscores VST kinderen groep 2 (n = 220)

Score VST Percentiel Omschrijving
≤ 29 punten ≤ 5e percentiel Afwijkend
30-33 punten 5e – 15e percentiel Twijfelachtig
> 33 punten > 15e percentiel Leeftijdsadequaat


Normscores VST kinderen groep 3 (n = 125)

Score VST Percentiel Omschrijving
≤ 38 punten ≤ 5e percentiel Afwijkend
39-42 punten 5e – 15e percentiel Twijfelachtig
> 42 punten > 15e percentiel Leeftijdsadequaat

Scholing

Kijk voor het meest actuele scholingsaanbod op onze website. Heb je zelf toevoegingen? Stuur ze per mail naar ons toe, dan plaatsen wij het op de website.

Het platform kinderoefentherapie geeft slechts een verzameling van scholingsactiviteiten. Wij staan niet in voor de kwaliteit en accreditatie van de genoemde activiteiten.