Wij willen jullie graag uitnodigen voor onze ledenvergadering op zaterdag 12 november van 10.30 – 12.00. De (online) inloop is vanaf 10.20 uur.

Locatie: Online op Zoom.

Hoe werkt de online ledenvergadering?

Deze online meeting zal plaatsvinden via Zoom (een veilige, veelgebruikte tool om online te kunnen meeten). Om deel te kunnen nemen aan de vergadering heb je (bij voorkeur) een laptop/pc met webcam & microfoon. Het is eventueel ook mogelijk om via mobiel of tablet deel te nemen. Tijdens de vergadering kan je zowel mondeling als via een chat-functie vragen stellen.

Documenten ter inzage/goedkeuring

Aanmelden

Je kan je niet meer aanmelden voor de ledenvergadering. Ga naar deze link om deel te nemen aan de vergadering op zaterdagochtend: https://us06web.zoom.us/j/86258097773


Agenda

10.20: Online inloop

10.30: Welkom, Toelichting jaarplan Platform Kinderoefentherapie, wat hebben we gerealiseerd en wat zijn onze plannen voor het nieuwe jaar. Uiteraard ook tijd en ruimte voor vragen.

11.00: Introductie over update vernieuwde verslaglegging kinderoefentherapie ter voorbereiding op het gefaciliteerde IOK programma over verslaglegging.

11.15: Aan het einde van de vergadering is het woord aan sprekers die later dit jaar inspiratiebijeenkomsten zullen verzorgen. Onder andere een bijdrage van Pien van der Most die met veel passie en kunde de toegevoegde waarde van ondersteunend tekenen zal toelichten. Zie voor meer informatie www.pienvandermost.nl

12.30: Start Begeleide intervisie. Je kan je hier tot 20 oktober 2022 voor aanmelden. Meer informatie over de begeleide intervisie is per mail gecommuniceerd naar de deelnemers.