Toekomst

De nadruk van het platform komt te liggen op het ondersteunen en stimuleren van de leden tot het leveren van doelmatige, transparante en efficiënte zorg. Hiermee wordt de kwaliteit van de inhoud van het beroep geborgd.

Daarnaast is het platform van mening dat er als specialisatie binnen de oefentherapie niet alleen vakinhoudelijke kwaliteit geleverd moet worden, maar dat ook de procesmatige kant van het leveren van kinderoefentherapie versterkt moet worden.
De markt vraagt om practice based informatie over de kwaliteit van zorg. Zonder uniforme aanpak en outcome is het niet mogelijk om deze informatie te leveren aan betrokkenen (ouders, stakeholders, verwijzers, betalers). In een groep van 300 Oefentherapeuten is hiervoor uniformiteit in handelen en registreren een voorwaarde.

Wat willen wij in de toekomst bereiken?

Enkele van onze speerpunten om te realiseren voor 2015 zijn:

  • 40% van de kinderoefentherapeuten heeft de plus audit gehaald op eigen initiatief.
  • Afstemming met algemeen beleid VvOCM
  • Richtlijn motorische ontwikkeling is in ontwikkeling
  • Mede ontwikkeling van een module doelgroep 0-4 jaar binnen de post-HBO

In totaal hebben wij 12 speerpunten, meer informatie over deze kunt u vinden in ons beleidsplan. Deze is beschikbaar voor praktijken met een geregistreerd account.