Anders dan je gewend bent organiseert het Platform Kinderoefentherapie dit jaar verschillende korte en inspirerende (online) bijeenkomsten met wisselende onderwerpen. Dit is een vervanging van de reguliere studiedag. De bijeenkomsten zijn gericht op preventie/maatschappelijk handelen.  

Met het verdwijnen van de Skippy-groepslessen is het preventieve onderdeel van de kinderoefentherapie uit beeld geraakt. Juist nu preventie een belangrijke pijler vormt in de gezondheidszorg en de Corona-pandemie zorgt voor minder bewegen onder kinderen en jongeren is de roep naar preventie groot. 
 
Tijdens de ledenvergadering van het platform is een oproep gedaan onder de leden wie zijn/haar ervaring wil delen op het gebied van het ontwikkelen en uitvoeren van producten met een preventief karakter. Door het delen van ervaringen kunnen we elkaar inspireren en motiveren om het maatschappelijk/preventief handelen weer nieuw leven in te blazen. 

Tijdens de eerste bijeenkomst zal Marieke la Verge een inkijkje geven in het door haar ontwikkelde programma “Beweegwereld”. Dit online portaal voor therapeuten richt zich (naast online communicatie tussen therapeut en cliënt) onder andere op het voorkomen van lichamelijke klachten en het stimuleren van gezond beweeggedrag bij kinderen en tieners.  

Marieke vertelt over de mogelijkheden van haar programma en neemt ons mee in de ontwikkeling van ‘Beweegwereld’ en het proces wat ze heeft doorlopen om tot dit product te komen.  
 
De eerste bijeenkomst zal online plaatsvinden op maandagavond 28 maart 2022 van 19.30 tot 20.30.

Deelname aan deze inspirerende bijeenkomst is gratis. Er worden geen accreditatiepunten aangevraagd.  

Aanmelden